Lektura i korektura

PREVODITELJSKE USLUGE

Lekturom i korekturom do besprijekornog dokumenta

Lektura i korektura posljednji su koraci prije preuzimanja ili objave dokumenta, odnosno pisanog sadržaja ili pregleda teksta. Korektura i lektura sadržaja neizbježne su za kvalitetan i besprijekoran dokument jer nije važan samo sadržaj napisanog ili objavljenog, već i način na koji je on napisan. Kako biste na najbolji način mogli predstaviti svoje proizvode ili uslugu, želite da članak ili rad koji objavljujete bude razumljiv, olakšava čitanje samog sadržaja te, na kraju krajeva, podiže razinu kvalitete napisanih tekstova. Često se događa da napisani tekstovi, sadržaji, dokumenti na prvu izgledaju potpuno ispravno, ali sadržavaju neke riječi, pojmove ili strukturu sadržaja koja nije u skladu s jezičnim standardom

Lektura i korektura - Lektorat und Korrekturlesen - Proofreading and Editing

Naši iskusni prevoditelji ujedno su i lektori. Poznaju izvorni jezik i ciljani jezik na koji se prevodi kao i sva pravila i iznimke jezika s kojeg i na koji se prevodi.

Od lektoriranih sadržaja očekuje se da budu gramatički, stilski i pravopisno ispravni. Lektura se najčešće traži za objavljene članke, dokumente, diplomske radove, prezentacije, marketinške i reklamne materijale te znanstveno-istraživačke radove za koje je kvalitetna lektura iznimno važna.

Neovisno o vašem obliku poslovanja, za profesionalan imidž i dojam važan je način na koji se obraćate svojim klijentima, suradnicima, kupcima ili korisnicima usluge. Uz kvalitetnu lekturu i korekturu izbjeći ćete pogreške u prijevodu, pisanju, stilu izražavanja i gramatici Lektura i korektura različiti su koraci u procesu revidiranja teksta. Korektura može uključivati veće promjene sadržaja kao i strukture jezika pa prvu fazu uređivanja obično provode sami autori teksta. Nakon toga nastupamo mi s konačnim poboljšanjima i korekcijama gramatike i stila (npr. korigiramo i poboljšavamo strukturu rečenice ili izbor riječi).

Lektura slijedi nakon korekture i zadnja je faza provjere teksta prije objave ili dijeljenja. U ovom djelu usluge usredotočeni smo na ispravljanje manjih pogrešaka (npr. pogreške u interpunkciji ili pogreške velikog i malog slova).

Lektoriranjem sadržaja ili dokumenata izbjegavate mogućnost jezične i stilske pogreške, a korekturom osiguravate ispravnu strukturu sadržaja.

LEKTURA I KOREKTURA

Lekturom do efektivne i jasne komunikacije svojih proizvoda i usluga

Kako biste na najbolji način predstavili sebe i svoje poduzeće, aktivnosti, usluge ili proizvode i doprli do novih korisnika i tržišta, potrebna vam je kvalitetna komunikacija koja će svima biti jasna i transparentna. Lekturom i korekturom tekstova u prevoditeljskoj agenciji Verbalis prije svega kontroliramo, a zatim i ispravljamo jezične i stilske pogreške radi dobivanja dosljednog sadržaja bez pravopisnih i gramatičkih pogrešaka.

Iskusni i kvalificirani lektori u našem timu pomoći će vam da bolje i uspješnije komunicirate i dođete do svoje ciljane publike i potencijalne klijentele. Prije ikakvih izmjena i prijedloga s naše strane konzultiramo se s naručiteljem prijevoda kada smatramo da je korekcija potrebna. Ako je u pitanju stručna terminologija, u slučaju neslaganja s određenim terminima, rado ćemo vam dati svoj prijedlog i sugerirati bolje rješenje. Lektorirane tekstove isporučujemo u brzom roku i po dogovoru u elektroničkom obliku u svim formatima.

Naši klijenti i suradnici mogu očekivati profesionalan i stručan pristup u svakom trenutku suradnje kao i točnost prijevoda, neovisno o vrsti i namjeni dokumenata.