VERBALIS

PRAVILA PRIVATNOSTI

Izjava o davanju suglasnosti na korištenje osobnih podataka

Verbalis d.o.o. poštuje zaštitu sigurnosti i privatnosti osobnih podataka te posluje u skladu s važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka (GDPR).

U nastavku navodimo koje podatke Verbalis d.o.o. može prikupljati, na koji način ih upotrebljava i obrađuje, koliko dugo ih čuva te kome ih može ustupati.

Verbalis d.o.o. neće prikupljati nikakve osobne podatke putem svojih mrežnih stranica (npr. vaše ime, adresu, telefonski broj ili elektroničku adresu). Osim ako ih dobrovoljno date (npr. prijavom, anketom, slanjem maila) odnosno ako date svoju privolu ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka. U papirnatom odnosno elektroničkom obliku (npr. Word ili pdf format) prikupljamo i obrađujemo one podatke koje ste dostavili na prijevod odnosno one podatke koji su u tim dokumentima sadržani. U to spadaju vaše ime i prezime, datum rođenja, OIB, podaci koji se odnose na zdravlje, vjerska ili filozofska uvjerenja, podaci iz ugovora o radu, vjenčanih listova, osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela, razvod braka, skrbništvo itd.

Ustupanjem svojih osobnih podataka koji su sadržani u navedenim ispravama i dokumentima, suglasni ste s njihovim korištenjem za odgovor na vaš upit, obradu narudžbe (prijevoda), slanje individualne ponude koja temelji na vašem upitu i za slanje vaših prijevoda na vašu adresu. Nadalje, vaše prijevode čuvamo u trajanju od 10 godina, a nakon isteka roka trajno se brišu (pravo na zaborav). Za neovjerene prijevode imate pravo na povlačenje privole odnosno imate pravo tražiti brisanje prijevoda u bilo kojem trenutku.

Vaše podatke ustupamo isključivo nadležnim tijelima (npr. sudovi, odvjetništva i sl.) ukoliko za to postoji pravna osnova.

Verbalis d.o.o. će skupljati, upotrebljavati ili objavljivati osobne podatke koje date samo za potrebe s kojima ste vi upoznati, osim ako je ta objava:

  • uporaba osobnih podataka u drugu svrhu koja je izravno vezana uz izvornu svrhu za koje su osobni podaci prikupljani,
  • potrebna za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje ugovora s vama,
  • obvezna prema zakonu ili ako tako zahtijevaju mjerodavna državna ili pravosudna tijela,
  • potrebna za vođenje sudskog ili drugog postupka
  • potrebna za sprečavanje prijevare ili drugih nelegalnih radnji

Uporabom telekomunikacijskih usluga za pristup mrežnim stranicama vaši podaci o komunikaciji (npr. IP adresa) ili podaci o uporabi (npr. informacije o početku, kraju i opsegu svakog pristupa i informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) tehnički su generirani i mogli bi se potencijalno odnositi na osobne podatke. Ako postoji nužna potreba, vaši podaci o komunikaciji ili uporabi skupljat će se, obrađivati i koristiti u skladu s važećim pravnim okvirom vezano uz zaštitu i sigurnost podataka.

Kada pristupite našim mrežnim stranicama, mi automatski možemo (tj. ne putem prijave) prikupiti neosobne podatke (npr. vrstu internetskog preglednika i operativnog sustava kojim se služite, naziv domene mrežnih stranica s kojih pristupate, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledane stranice). Te podatke možemo upotrebljavati i razmjenjivati kako bismo pratili posjećenost svojih mrežnih stranica i unaprijedili njihov rad ili sadržaj.

Kada pristupate našoj mrežnoj stranici, možemo pohraniti neke podatke na vaše računalo u obliku kolačića kako bismo automatski prepoznali vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim interesima ili da pohranimo vaš e-mail ili ime u obrascu za kontakt kako ih ne biste trebali svaki put unositi. Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg internetskog preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića.

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Verbalis d.o.o. poduzima fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Verbalis d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za pregled osobnih podataka i za ispravak, dopunu ili brisanje netočnih podataka. Redovito provjeravajte ovu stranicu kako biste imali sve ažurne informacije.  

Slanjem e-maila putem obrasca za kontakt korisnik daje osobnu privolu za prikupljanje, korištenje i obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik odabirom opcije „Suglasan sam s pravilima korištenja“ prilikom pristupanja stranici daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica.

Izjavu o povjerljivosti, potpisanu od voditelja obrade, možete zatražiti na uvid u poslovnom prostoru Verbalis d.o.o.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Verbalis d.o.o. na adresi Jelačićev trg 7, 51000 Rijeka.

Sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Povlačenje privole možete podnijeti osobno u uredu Verbalis d.o.o., poštom na gore navedenu adresu ili e-mailom na adresu info@verbalis-prijevodi.com.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati svoju privolu, čime ujedno potvrđujete prihvaćanje uvjeta korištenja sadržaja web stranice Verbalis d.o.o. i Izjave o privatnosti na internetskim stranicama sa čijim ste sadržajem upoznati.