Ovjereni prijevodi

PREVODITELJSKE USLUGE

Sudski tumač
Sudski tumači su prevoditelji koji u potpunosti vladaju pojedinim stranim jezikom, a imenuje ih nadležni županijski sud. Svojim potpisom i pečatom potvrđuju da je prijevod vjeran tekstu izvornika. Sudski tumač mora zadovoljavati sve potrebne preduvjete definirane Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima koji u Republici Hrvatskoj izdaje Ministarstvo pravosuđa.Sudski tumači daju prisegu pri nadležnom sudu koja ih obvezuje na savjesno izvršavanje usluga sudskog tumača i čuvanje povjerljivih podataka.
Mihaela Užar - sudski tumač - court interpreter

SUDSKI TUMAČ

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je svaki prijevod koji je ovjeren pečatom i potpisom sudskog tumača.

Najčešće se prevode sljedeće isprave: natječajna dokumentacija, službene osobne isprave poput svjedodžbi i diploma, certifikati, ugovori, sudska rješenja, presude itd.

Ovjereni prijevod sudskog tumača vrijedi neograničeno, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Službene isprave na stranom jeziku moraju se prevesti na službeni jezik države u kojoj se upotrebljavaju. Ovjerom sudskog tumača prijevod postaje javna isprava.

Našim uslugama ovjerenih prijevoda koriste se različita trgovačka društva, organizacije i institucije kao i pravne ili fizičke osobe.Sudski tumač najčešće ovjerava prijevode sljedećih dokumenata:

• sudska rješenja, presude i dokumentacija • ugovori, javnobilježnički akti, punomoći • diplome, uvjerenja, razne potvrde • svjedodžbe i prijepisi ocjena • medicinska dokumentacija (otpusna pisma, kliničke studije, nalazi specijalista, obdukcijski nalazi, upute o lijeku itd.).

Izgled ovjerenog prijevoda propisan je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima koji u Republici Hrvatskoj izdaje Ministarstvo pravosuđa. Pravilnikom je propisan izgled naslovne stranice ovjerenog prijevoda, način vođenja evidencije i označavanje dokumenta, tekst izjave te vrsta i boja pečata sudskog tumača.

VERBALIS - USLUGE

Stručni prijevodi

Ovjereni prijevodi stručnih tekstova spadaju u najsloženije prijevode jer, osim što prevoditelj i ovlašteni sudski tumač sam istražuje temu, sudski se tumači vrlo često konzultiraju sa stručnjacima (liječnici, pravnici, inženjeri…) kako bi što bolje razumjeli i kontrolirali stručnu terminologiju te je usklađivali.

Odlučite li se za ovjerene prijevode u prevoditeljskoj agenciji Verbalis, garantiramo vam stručnost, kvalitetu, poznavanje terminologije i vjerodostojnost. Naš se prijevod kontrolira nekoliko puta i na više razina kako bismo isporučili najkvalitetniji prijevod i izbjegli bilo kakvu pogrešku ili propust u jeziku. Kad je riječ o razini točnosti prijevoda, tu za nas nema kompromisa: pristajemo samo na najbolje. Obratite nam se s povjerenjem i uvjerite se u našu kvalitetu prijevoda, pouzdanost i brzinu isporuke.

Način obračuna cijene ovjerenog prijevoda:
• 1 autorska kartica teksta = 1500 znakova s razmacima