Usmeni prijevodi

PREVODITELJSKE USLUGE

Simultano i konsekutivno usmeno prevođenje

Simultani i konsekutivni prijevodi metode su usmenog prevođenja. Najčešće se pod uslugama prevođenja misli na pisane prijevode, no prevoditelji često po potrebi prevode razgovore s jednog jezika na drugi jezik.

Usmeni prijevodi - Simultaneous and consecutive interpreting - Konsekutivdolmetschen

PREVODITELJSKE USLUGE

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje namijenjeno je većoj skupini ljudi. Podrazumijeva se na raznim predavanjima, kongresima ili konferencijama pa se često naziva i konferencijskim prevođenjem. Drugim riječima, simultano prevođenje jest usluga koja se događa u realnom vremenu.

Simultani prijevodi zahtijevaju vještinu istovremenog slušanja i prevođenja. Simultani ili konferencijski prevoditelji istovremeno slušaju izlaganje govornika i pritom slušateljima izgovaraju prijevod na ciljani jezik. Kako bi simultano prevođenje bilo kvalitetno, treba osigurati odgovarajuće uvjete. Potrebno je ukloniti bilo kakav vanjski utjecaj koji negativno utječe na prevoditelje te im treba omogućiti nesmetan, potpuno koncentriran rad.

Od prevoditelja se očekuje vrhunsko poznavanje stranog jezika s kojeg i na koji se prevodi, posebice stručne terminologije. Simultano prevođenje najprikladniji je način prevođenja za organizirane skupove, neovisno o tome radi li se o predavanjima, videokonferencijama, simpozijima, kongresima i sličnim događanjima namijenjenima većem broju ljudi. S obzirom na to da prevoditelj u realnom vremenu sluša govornika na izvornom jeziku i prevodi, to iziskuje intenzivnu koncentraciju.

Upravo stoga simultani prevoditelji često rade u paru kako bi se mogli izmjenjivati u kraćim vremenskim intervalima te pritom zadržati visoku razinu koncentracije i kvalitetu prevođenja. Konferencijski prevoditelji nerijetko su smješteni u posebno opremljene i izdvojene kabine za prevoditelje, a sudionici odabiru kanal s prijevodom na jezik koji razumiju najčešće s pomoću slušalica. Najveća je prednost simultanog ili konferencijskog prevođenja ušteda vremena jer se usluga prevođenja odvija u realnom vremenu.

USMENO PREVOĐENJE

Konsekutivni prijevod – konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje odnosi se na vrstu prevođenja u stvarnom vremenu kad prevoditelj sluša izvornoga govornika, a zatim njegov govor prevodi riječ po riječ na drugi jezik tijekom njegova prirodnog tijeka. Najčešći je primjer konsekutivnog prevođenja u okruženju sudnice u kojoj prevoditelj sjedi iza govornika, sluša i zatim naglas govori na ciljanom jeziku.

Konsekutivno se prevodi i u poslovnim situacijama kad dva govornika sjede jedan nasuprot drugome, a svaki govori na svojem materinskom jeziku dok razgovaraju. Prevoditelj sluša njihov razgovor, a zatim prevodi njihove riječi na jezik druge osobe. To može činiti naglas ili s pomoću slušalica kako se razgovor ne bi ometao, sve prema želji klijenta.

Konsekutivno prevođenje najučinkovitije je u situacijama kad u razgovoru sudjeluju dva govornika različitih jezika. Na primjer, konsekutivno prevođenje najčešća je metoda koja se primjenjuje u medicinskim konzultacijama kada i liječnik i pacijent govore različitim jezicima. Također se primjenjuje u pravnim i poslovnim okruženjima u kojima dvije uključene strane moraju razgovarati svaka na svojem jeziku. Konsekutivno prevođenje također se često primjenjuje tijekom konferencijskih poziva kad je uključena treća strana. Izvorni govornici često preferiraju konsekutivno prevođenje jer im je ugodnije govoriti na materinskom jeziku. Osoba koja prima prijevod također može postavljati pitanja govorniku bez prekidanja tijeka razgovora.

Za konsekutivno prevođenje ponekad su potrebne dvije osobe: prevoditelj i tumač. Prevoditelj je odgovoran za slušanje izvornog govornika i zatim prevođenje poruke na ciljni jezik. Tumač sluša izvornoga govornika i zatim prevodi njihov govor na ciljni jezik za drugu osobu. Budući da dva govornika zapravo ne komuniciraju jedan s drugim, prevoditelj može prenijeti informacije i pitanja između dviju strana, a zatim prevesti odgovore natrag na jezik izvornoga govornika. Konsekutivno prevođenje također se može izvoditi na daljinu s pomoću softvera koji prevodi zvuk u tekst, a zatim prevodi tekst na drugi jezik. To može biti korisno za velike konferencijske pozive ili sastanke, ali nije baš učinkovito za razgovore uživo.